Ishelgonen
I de fleste lande er der 3 ishelgener, men i vores land er der 4. De er i rækkefølge: Mameritus, Pankratius, Servatius og Boniface. De dage, hvor disse helgener æres, er de sidste dage, hvor frost er mulig. Da nattefrost i denne periode udgør en stor fare for planterne i haven, er denne periode med muligvis koldt forårsvejr meget frygtet. Planter tilhørende natskyggearterne som især kartofler og tomater kan blive alvorligt beskadiget på grund af de unge afgrøder, der dukker op over jorden. På grund af risici ved vigtige grøntsagsplanter går ishelgenens historie langt tilbage.

Historie
Så tidligt som i 1000 advarede skrifter i hele Vesteuropa om denne farefulde periode. I højere områder, såsom Alperne, blev der tændt bål om natten i disse dage for at beskytte planter og træer mod farerne ved nattefrost. Denne metode bruges stadig i hollandske frugtplantager i dag.

En fabel eller et naturfænomen?
Ishelgenen er på ingen måde en fabel og det sker stadig jævnligt, at der opstår nattefrost i denne periode. Forklaringen på dette er faktisk forholdsvis enkel. I denne periode har solen allerede ret meget kraft og kan godt opvarme jorden i løbet af dagen. Men hvis forholdene er sådan, at natten er meget klar, så kan strålingen blive så stor, at nattefrost bliver mulig. Temperaturudsvingene på en dag er så store, at nogle planter tager alvorlig skade af dette

Leave a Reply

Your email address will not be published.